PL

Profesjonalna obsługa eventów plenerowych oraz imprez masowych. 


Zajazd przy kominku jako firma z bogatym doświadczeniem gastronomicznym, oferuje kompleksową obsługę eventów plenerowych, halowych, targów, koncertów, pikników oraz meetingów zakładowych. Elastyczne podejście do klienta, pozwala nam na zrealizowanie zarówno kameralnego spotkania, jak iimprezy masowej, dbając o każdy szczegół i uwzględniając charakter wydarzenia. Ogromne doświadczenie i wiedza o dynamicznie zmieniającej się branży pozwalają nam świadczyć usługi gastronomiczne, które sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów.

W swoim zakresie oferujemy:

1. Usługi gastronomiczne: oferujemy potrawy na bazie tradycyjnej kuchni z regionu kujawskiego
   opartej na historycznych recepturach, w tym:
   • Potrawy na ciepło: mięsa, kiełbasy, bigosy, pierogi, szare kluchy, placki ziemniaczane, fasolka 
      po bretońsku, mieszanka kujawska, potrawy wegetariańskie, oscypki.
   • Szeroki wybór pieczywa, opcjonalnie ze swojskim smalcem
   • Ryby wędzone, na życzenie wędzimy na bieżąco podczas imprezy

2. Piwa
   • Jesteśmy właścicielami marki regionalnego piwa brodnickiego, które jest ważone według starej,
     historycznie zapisanej receptury

4. Nalewki i alkohole – jesteśmy producentem nalewek, takich jak:
   • Nalewki naturalne na bazie owoców.
   • Mioduchy
   • Nalewki na bazie runa leśnego
   • Spirytusy ziołowe
   • Wódki smakowe

Swoje doświadczenie zdobyliśmy w takich wydarzeniach, jak m.in.:
   • Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce w Bydgoszczy
   • Festiwal Operowy Bel Canto.
   • Festiwal jazowy Złota Tarka w Iławie
   • Sound Lake Festiwal
   • Targi Poznańskie Festiwal Smaków
   • Dożynki wojewódzkie
   • Grüne Woche w Berlinie
   • Food&Live w Monachium

Wszystkie nasze wyroby, piwa i nalewki są wytwarzane tylko ze składników naturalnych, bez
konserwantów, ulepszaczy smaków, barwników itp. kolory w nalewkach są wynikiem barwy
miodów, owoców lub kompozycji ziołowych.

W ofercie rozszerzonej oferujemy również

Wędliny, mięsa i kiełbasy z wieprzowiny i wołowiny wędzone w naturalny sposób na
 drewnie.
Wędliny, mięsa i kiełbasy z dziczyzny wędzone w naturalny sposób na drewnie.
Miody.

Posiadamy certyfikat sanitarny upoważniający nas do obsługi imprez masowych. Spełniamy
wszystkie wymogi prawne oraz sanitarne, wymagane na imprezach masowych.

Dysponujemy stoiskami plenerowymi o długości wystawienniczej 30m.

Dane kontaktowe:

Zajazd Przy Kominku
Wielki Głęboczek 19

87-313 Brzozie
tel: 603 584 144

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ENG

Zajazd Przy Kominku - a company with extensive catering experience - offers comprehensive services for outdoor and indoor events, fairs, concerts, picnics and company meetings. A flexible approach to the customer allows us to deliver both an intimate gathering and a mass event. Our vast experience and knowledge of the dynamically changing industry will enable us to provide catering services that meet the expectations of the most demanding customers, taking care of every detail and considering the spirit of the event.

Our services include:

1. Catering services: we offer dishes based on traditional cuisine from the Kujawy region based on historical recipes, including:
   - Hot dishes: meats, sausages, bigos, pierogi, traditional potato noodles, potato pancakes, beans and meat stew, vegetarian dishes, oscypki.
   - A wide selection of bread, optionally with traditional lard
   - Smoked fish - upon request, we smoke fresh with our artisan, event-ready smokers

2. Beers - we craft local beers brewed according to historical recipes from the Brodnica region

4. Liquors and spirits - we craft unique liquors such as:
   - Fruit-based liquors
   - Meads
   - Forest harvest liquors
   - Herbal spirits
   - Flavored vodkas

We have gained experience in such events as:
   - European Athletics Championships in Bydgoszcz
   - Bel Canto Opera Festival.
   - Złota Tarka Jazz Festival in Ilawa
   - Sound Lake Festival
   - Poznań Fair Festival of Flavors
   - Provincial Harvest Festival
   - Grüne Woche in Berlin
   - Food&Live in Munich

All our products, beers and liquors are made only from natural ingredients, free of preservatives, flavour enhancers, dyes, etc. 

Colour and sediment in our liquors result from processes occurring through the brewing and composing of natural and fresh ingredients.

The extended offer also includes:
Pork and beef - cured, sausages, or naturally smoked on wood.
Venison - cured, sausages, or naturally smoked on wood.
Honey.

We have certificates authorizing us to serve mass events. We meet all legal and sanitary requirements required for mass events.

We have open-air displays with an exhibition length of 30m.

Contact information:
Zajazd Przy Kominku
Wielki Głęboczek 19

87-313 Brzozie
tel: 603 584 144

Logo serwisu Suknielucyna.pl

   Wielki Głęboczek 19, 87-313 Brzozie
   603 584 144, 603 584 220

Wszelkie prawa zastrzeżone. 2024